facebook button

CHCESZ ZOBACZYĆ RANKING GABINETÓW DIETETYCZNYCH W MIEŚCIE POZNAŃ ? RANKING

Marta Banaszak

Centrum terapeutyczne "Od głowy do mowy" - dietetyk mgr Marta Banaszak

- Adresy -

Zobacz dane kontaktowe

Pon: nieczynne

Wt: nieczynne

Śr: nieczynne

Cz: nieczynne

Pt: nieczynne

So: nieczynne

Nd: nieczynne

- Cennik usług -

Pierwsza wizyta
REZERWUJ
Wizyta kontrolna
REZERWUJ
Konsultacja dietetyczna
REZERWUJ

- Sposób płatności dla tej lokalizacji: -

GOTÓWKA

- Opis -

dietetyk - mgr Marta Banaszak

Absolwentka Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierunku dietetyka (studia licencjackie oraz magisterskie).

Na co dzień pra­cu­je w Gi­ne­ko­lo­gicz­no­-Po­łoż­ni­czym Sz­pi­ta­lu Kli­nicz­nym im. K. Marcinkowskiego przy uli­cy Pol­nej w Po­zna­niu.

Spe­cja­li­zu­je się w ży­wie­niu ko­biet w cią­ży, w okre­sie lak­ta­cji oraz ży­wie­niu dzie­ci (również z autyzmem). Zaj­mu­je się tak­że re­duk­cją nadwa­gi i oty­ło­ści oraz ży­wie­niem w cho­ro­bach cy­wi­li­za­cyj­nych.

Pro­wa­dzi wy­kła­dy oraz warsz­ta­ty w przed­szko­lach w ra­mach pro­gra­mu „Zdro­wo je­my, zdro­wo ro­śnie­my”.

- SPECJALIZACJE -

Dietetyka kliniczna Dietetyka dziecięca Dietetyka ogólna Dietetyka personalna Dietetyka populacyjna Poradnictwo żywieniowe

- OCENA DIETETYKA -

+ DODAJ OPINIĘ
SUMA OCEN:
(0 opinii)
Cena / Jakość
Dietetyk
Obsługa / Wizyta

- OPINIE O Dietetyku -

Ten Gabinet nie posiada jeszcze żadnych opinii. Napisz pierwszą opinię.

- DODAJ OPINIĘ -

Wizytę przeprowadził/a

Marta - zdjęcie
Marta Banaszak

Cena / Jakość

Dietetyk

Obsługa / Wizyta

Dodaj opinię (opcjonalnie):

Dietdoctor

Copyright © DietDoctor 2016. All rights reserved.

Graphics & Code SMARTHEADS