Łuszczyca to autoimmunologiczna, zapalna i przewlekła choroba skóry. Jej etiopatogeneza nie jest do końca znana i wyjaśniona. Ważną rolę wśród czynników warunkujących występowanie łuszczycy odgrywają czynniki genetyczne. Związane między innymi z polimorfizmem genu HLA-Cw6 oraz zaburzeniom immunologicznym.Warto też wziąć pod uwagę czynniki środowiskowe, takie jak styl życia, dietę, przebyte infekcje, niektóre leki oraz czynniki psychologiczne. Zmiany skórne mogą mieć różny stopień nasilenia, od małych i miejscowo zlokalizowanych, po całkowite pokrycie ciała. Coraz częściej zauważa się wpływ diety na przebieg łuszczycy. Okazuje się, że osoby chorujące na łuszczycę często cierpią na zaburzenia gospodarki lipidowej – obserwuje się obniżony cholesterol HDL, a podwyższony LDL oraz trójglicerydy. Takie nieprawidłowości w głównej mierze warunkowane są właśnie przez nieprawidłową dietę.